Głównej zawartości

 

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Prowadzony jest na podstawie następujących przepisów prawa:

  • Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
  • innych przepisów na podstawie których Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w  Olsztynie realizuje swoje zadania.

 

MENU

Menu główne (lewe) - znajdują się tu podstawowe informacje przedstawiające działalność Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie.
Menu górne - znajdują się tu informacje kontaktowe, informacje o godzinach pracy instytucji, linki do serwisów powiązanych.

 

POBIERANIE DOKUMENTÓW

Treści publikowanych dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są do obejrzenia poprzez kliknięcie na nazwę dokumentu lub przycisk "pobierz" znajdujący się przy nazwie dokumentu.
Zawartość dokumentów możliwa jest do obejrzenia bezpośrednio na stronie przeglądarki lub po pobraniu plików w formacie PDF, bądź Word/Excel (np. formularze).
Do przeglądania dokumentów PDF niezbędne jest zainstalowanie bezpłatnego oprogramowania: AcrobatReader.

 

LINKI DO SERWISÓW POWIĄZANYCH

Kliknięcie na link www przekierowuje użytkownika do powiązanego serwisu teleinformatycznego, np. link www.bip.gov.pl pozwala na szybkie otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, zobowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.