Głównej zawartości

Struktura organizacyjna

 

Dyrektor - organ wykonawczy WOMP

 

Zakład Leczniczy Ośrodka:

Przychodnia

Dział Konsultacyjno – Diagnostyczny

 

Jednostki Działalności Pozaleczniczej:

Dział Organizacji, Nadzoru, Szkolenia i Statystyki

Dział Księgowo-Finansowy i Administracyjny

 

Rada Społeczna przy WOMP - organ inicjujący i opiniodawczy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz doradczy Dyrektora WOMP.