Głównej zawartości

Zamówienia publiczne

Obecnie WOMP nie prowadzi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.