Głównej zawartości

Kadra kierownicza WOMP

Przemysław Gawroński
Dyrektor - organ wykonawczy
Administrator Danych Osobowych

Reprezentuje WOMP względem innych podmiotów.
Stanowi prawo wewnątrzzakładowe.
Zwierzchnik wszystkich pracowników WOMP.

 • specjalista w zakresie medycyny pracy
 • specjalista medycyny rodzinnej
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej
 • studia podyplomowe z zarządzania firmą medyczną

 

Jolanta Gębura
Kierownik Przychodni

 • specjalista w zakresie medycyny pracy (II°)
 • lekarz chorób wewnętrznych (I°)
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób narażonych na promieniowanie jonizujące

Odpowiedzialna za wykonanie całości zadań Działów: KD, ON i Przychodni.
Zastępuje Dyrektora w sprawach medycznych.

 

Barbara Mazurek-Maciejec
Kierownik Przychodni (P)
Kierownik Działu Konsultacyjno-Diagnostycznego (KD)
Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru, Szkolenia i Statystyki  (ON)

 • specjalista w zakresie medycyny pracy (II°)
 • lekarz chorób wewnętrznych (I°)
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

Odpowiedzialna za wykonanie całości zadań Działów: KD i ON.

 

Agata Paszkowska
Główna Księgowa

Odpowiedzialna za prawidłową realizację przebiegu procesów finansowo-księgowych na poziomie operacyjnym.